170730

Înainte îmi plăcea de mine şi m-am schimbat, nu mă mai plac:

 1. grew older
 2. less wow
 3. îngrăşat

– asta se cunoaşte şi devine cerc vicios. încruntare / worries
– nu vreau să f. all gagici; ci puse la presă şi făcute elexir de tinereţe. +2,3 băieţi, de gust.

Acum 50 de ani Cța nu era-ish, dar vrem şi creem continuitate; aşa e cu omul şi cu umanitatea în general: creează (fill gaps acolo unde nu e). umwelt / qualia.

– nu am proiectat / gândit deloc ’40ish. şi era bine să fi. no biggie, but didn’t.
– I’m not the same; deşi asta cu “îmbătrânesc” este o veche marotă.
– despresia e still on; am băgat-o sub preş cu alcool. normal că nu e bine.
– oare reuşesc să scriu bine? ceva?

Family:
1. nu e despre ele, ci despre mine.
2. nu alea de 20, ci de 30+ | corp. deşi vrutu’.
3. la Cța era bine cu părinţii şi nepoatele sub acelaşi acoperiș.
3+. regret creier boost, plasticitate garantată. | încă aleg tot fără copii, şi cu A. mama, if – dar pt ea.

2 Comments

 Add your comment
 1. Ca chestiune, apropo de cursul de scriere creativă, Google translate are cuvântul (sau mai degrabă nu-l are, că n-are de la cine):

  – before I liked myself and I changed and I do not like it anymore
  1. grow older
  2. less wow
  3. fattened
  – this is known and becomes a vicious circle. Frown / worries
  – I do not want to be all the guys; But put to the press and made elixir of youth. +2.3 guys, taste.

  – 50 years ago in Cta was not, but we want to create continuity; So it is with man and with humanity in general: it creates (fill gaps where it is not). ulmeth.

  – I did not design / think at all ’40ish. And it was good to be. No biggie, but didnt
  – I’m not the same; Though this is “old” is an old marathon
  – depression is still on; I put it under the press with alcohol. Normal it’s not good.
  – Can I write well? something?

  Family:
  1. It’s not about them, it’s about me.
  2. not those of 20, but of 30+ | body. Although I want ‘
  3. Cta was good with parents and granddaughters in the same water.
  3+. Regret brain boost, guaranteed plasticity. | Still without children and Andra mom, if.

 2. on a second lecture: not that bad, though :)

Leave a Comment

Your email address will not be published.