Postul din 19 mai 2009

Am nevoie de un bar de prieteneala.

2 Comments

 Add your comment
  1. Colonelul Ioan Solomon, cunoscut mai ales datoritã implicãrii în revoluþia de la 1848, a lãsat importante însemnãri despre “haiducii” care au bântuit Valahia între 1812 ºi 1821. Cãpitan de poterã, Solomon are misiunea de a pãzi drumurile din Oltenia, de tâlhari, hoþi ºi “haiduci”. La 1862, îºi aminteºte cu exactitate anii când aceºti “haiduci”, mai mult sau mai puþin vestiþi, i-au fãcut zile grele prin pãduri ºi smârcuri. Haiducii din povestirile lui Solomon sânt mai degrabã hoþi ºi tâlhari. Pentru unii are o mare admiraþie datoritã vitejiei ºi curajului nebunesc, pentru alþii dovedeºte teamã, dar pe cei mai mulþi doreºte sã-i vadã în suliþe la porþile oraºului. De altminteri, Solomon reuneºte multe din “calitãþile” unui haiduc: nebunie, curaj, mânuirea cu pricepere a armelor, dragoste pentru o viaþã petrecutã mai mult în ºa ºi prin ascunziºurile munþilor sau mlaºtinilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.